Morchella pragensis Smardz praski

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Morchella pragensis - Smardz praskiMorchella pragensis - Smardz praskiInne smardzowate

Foto: Ing. Tibor Ozimý, Ryszard Rutkowski

Inne morchella

Morchella conica
Smardz stożkowaty
Morchella crassipes
Smardz grubonogi
Morchella dunensis


Morchella elata
Smardz wyniosły
Morchella esculenta pers
Smardz jadalny
Morchella esculenta var. rotunda
Smardz jadalny odm okrągła
Morchella esculenta var. umbrina
Smardz jadalny odm ciemna
Morchella semilibera
Smardz półwolny
Morchella steppicola
Smardz stepowy
Morchella vulgaris
Smardz zwyczajny

 

 

Opracował: Wiesław Kamiński