Smardz stepowy Morchella steppicola

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Smardz stepowy - Morchella steppicolaSmardz stepowy - Morchella steppicolaSmardz stepowy - Morchella steppicolaSmardz stepowy - Morchella steppicolaSmardz stepowy - Morchella steppicolaSmardz stepowy - Morchella steppicolaSmardz stepowy - Morchella steppicolaSmardz stepowy - Morchella steppicola przekrój trzonuInne  smardzowate


Owocnik -
Trzon -
Wysyp zarodników -
Zastosowanie -
Występowanie -
Możliwość popełnienia pomyłki -


Dopkładny opis gatunku z pokazaniem cech. http://www.botany.kiev.ua/doc/Bot_6_2007_867-874.pdf

Foto: Wiesław Kamiński, Barbara Piech

W internecie:

http://www.miskolcigombasz.hu/fajlista...Id=441
http://www.treknature.com/gallery/Europe/Macedonia_FYR/West/photo204195.htm

Inne morchella

Morchella conica
Smardz stożkowaty
Morchella crassipes
Smardz grubonogi
Morchella dunensis


Morchella elata
Smardz wyniosły
Morchella esculenta pers
Smardz jadalny
Morchella esculenta var. rotunda
Smardz jadalny odm okrągła
Morchella esculenta var. umbrina
Smardz jadalny odm ciemna
Morchella pragensis
Smardz praski
Morchella semilibera
Smardz półwolny
Morchella vulgaris
Smardz zwyczajny

 

 

Opracował: Wiesław Kamiński (zenit)