Zasłonak cytrynowożółty Cortinarius limonius

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Inne zasłonaki

Grzyb z polskiej czerwonej listy grzybów

Status na Czerwonej Liście: V - narażony

 

Opracował: Waldemar Czerniawski