Strzępkoskórka luźnostrzępkowa Hyphoderma obtusiforme

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Grzyb z polskiej   czerwonej listy grzybów

Status na Czerwonej Liście: I - o nieokreślonym zagrożeniu

 

 

Opracował: Waldemar Czerniawski