Błyskoporek dębowy Inonotus dryophilus

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Inne grzyby nadrzewne


Grzyb z polskiej   czerwonej listy grzybów

Status na Czerwonej Liście: V - narażony

 

 

Opracował: Waldemar Czerniawski