Korkoząb ciemny Phellodon connatus

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

 

 

korkoząb ciemny korkoząb ciemny korkoząb ciemny korkoząb ciemny

Grzyb z polskiej czerwonej listy grzybów

 Korkoząb ciemny Phellodon connatus (Phellodon melaleucus)

 Status na Czerwonej Liście: E - wymierający

 foto: Waldemar Czerniawski

 

Opracował: Waldemar Czerniawski