Pałecznica trawolubna Typhula ishikariensis

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Grzyb z polskiej czerwonej listy grzybów

Status na Czerwonej Liście: R - rzadki

 

 

Opracował: Waldemar Czerniawski