Trzęsak morszczynowaty Tremella fuciformis

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Trzęsak morszczynowaty -  Tremella fuciformisTrzęsak morszczynowaty -  Tremella fuciformisTrzęsak morszczynowaty -  Tremella fuciformisInne podobne (galaretowate)

Tremella fuciformis Trzęsak morszczynowaty

W internecie

http://www.anbg.gov.au/fu...ormis-0081.html
http://www.hiddenforest.c...eae/treme03.htm
http://www.cortland.edu/nsf/viltrem.HTML
http://www.fungiphoto.com.../IM/0509-05.jpg

Foto: Wiesław Kamiński, Patryck Ruch

Inne tremella

Ascotremella faginea Workotrzęsak galaretowaty
Tremella cladoniae Trzęsak chrobotkowy
Tremella encephala Trzęsak mózgowaty
Tremella exigua Trzęsak czarnozielony
Tremella foliacea Trzęsak listkowaty
Tremella globospora Trzęsak kulistozarodnikowy
Tremella hypogymniae Trzęsak pustułkowy
Tremella indecorata Trzęsak szpetny
Tremella lichenicola Trzęsak grzybikowy
Tremella mesenterica Trzęsak pomarańczowo żółty (Trzęsak pomarańczowy)
Tremella mesenterica (fm crystallina)

Tremella moriformis Trzęsak morwowaty
Tremella mycetophiloides Trzęsak grzybojadek
Tremella obscura Trzęsak łzawnikowy
Tremella simplex Trzęsak dwuzarodnikowy
Tremella virescens Trzęsak zieleniejący
 

Opracował: Zenit/Sensi