Phellinus chrysoloma Czyreń świerkowy

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Inne grzyby nadrzewne


Grzyb z polskiej czerwonej listy grzybów

Status na Czerwonej Liście: V - narażony


Foto: (1,2) Ryszard Rutkowski (Słowacja, zbocza Babiej Góry listopad 2009 r.
Oznaczył; dr Marek Halama i Ryszard Rutkowski ).

 

Opracował: Waldemar Czerniawski/Zenit