Cortinarius sertipes Zasłonak kasztanowobrązowy

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Inne zasłonaki

Cortinarius sertipes Zasłonak kasztanowobrązowy

 

Opracował: Wiesław Kamiński