Zasłonak włóknistożółty Cortinarius saniosus

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Cortinarius saniosus - zasłonak włóknistożółtyCortinarius saniosus - zasłonak włóknistożółtyCortinarius saniosus - zasłonak włóknistożółtyInne zasłonaki

Grzyb z polskiej czerwonej listy grzybów

Status na Czerwonej Liście: R - rzadki

Foto: Jacek Nowicki

 

Opracował: Wiesław Kamiński/Waldemar