Cortinarius rigens Zasłonak sztywny

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Inne zasłonaki

Grzyb z polskiej czerwonej listy grzybów

Status na Czerwonej Liście: E - wymierający

 

Opracował: Wiesław Kamiński