Cortinarius paxilloides Zasłonak dzwonkowaty

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Inne zasłonaki

Cortinarius paxilloides Zasłonak dzwonkowaty

 

Opracował: Wiesław Kamiński