Cortinarius parevernius Zasłonak jodoformowy

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Inne zasłonaki

Cortinarius parevernius Zasłonak jodoformowy

 

Opracował: Wiesław Kamiński