Cortinarius orichalceus Zasłonak miedzianogłowy

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Inne zasłonaki

Cortinarius orichalceus Zasłonak miedzianogłowy

 

Opracował: Wiesław Kamiński