Cortinarius nitidus Zasłonak błyszczący

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Inne zasłonaki

Cortinarius nitidus Zasłonak błyszczący

 

Opracował: Wiesław Kamiński