Cortinarius nemorensis Zasłonak gajowy

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Inne zasłonaki

Cortinarius nemorensis Zasłonak gajowy

 

Opracował: Wiesław Kamiński