Cortinarius muscigenus Zasłonak śluzowaty

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Inne zasłonaki

Cortinarius muscigenus Zasłonak śluzowaty

 

Opracował: Wiesław Kamiński