Cortinarius muricinus Zasłonak fioletowotrzonowy

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Inne zasłonaki

Cortinarius muricinus Zasłonak fioletowotrzonowy

 

Opracował: Wiesław Kamiński