Cortinarius mucifluus Zasłonak śluzowaty

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Inne zasłonaki

Cortinarius mucifluus Zasłonak śluzowaty

 

Opracował: Wiesław Kamiński