Lycoperdon marginatum Purchawka łuszcząca się

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Inne podobne

Grzyb z polskiej czerwonej listy grzybów


Lycoperdon marginatum - Purchawka łuszcząca się (Purchawka soczewkowata)

Owocnik- Owocniki 1,4-4(-5) cm średnicy, do 3,5 cm wysokości, w kształcie trochę spłaszczonej od gory kuli lub bączka o zaokrąglonym szczycie, w dolnej czesci krótko zwężonej i sfałdowanej. Egzoperydium młodych okazów białe, długo utrzymujące barwę, stopniowo jasnokremowe, mające wówczas postać ostrosłupów do mm wysokich (zwłaszcza na szczycie owocnika); pękają one wzdłuż na -4 części tworząc w ten sposób liczne kolce połączone ze soba podstawkami. W miarę dojrzewania egzoperydium ciemnieje, łuszczy się i odpada płatami dłużej zachowując się u podstawy owocnika. Odsłonięte endoperydium, pokryte delikatnie sferocytami, jest jasno- do ciemnobrązowego, papierowate, a po ich odpadnięciu wraz z kolcami staje się szare lub szarobrązowe. Podglebie słabo rozwinięte, ciemnobrązowe, o dość dużych komorach, oddzielone od gleby wełnistą nibydiafragmą (nie błoniastą); kolumella może być wydłużona na kształt knota. Gleba szarobrązowa, pylista.

Wysyp zarodników- Zarodniki kuliste, oliwkowożółte, z duża kroplą wewnątrz.
Występowanie- Występuje na terenach otwartych, suchych piaszczystych, w borach sosnowych, na ugorach. W Polsce notowana z różnych stanowisk.

Status na Czerwonej Liście: E - wymierająca

Uwagi- Ogólnym pokrojem przypomina Vascellum pratense mającej jednak diafragmę błoniastą.

Literatura- Rudnicka-Jezierska W., 1991 - Flora Polska. Grzyby (Mycota). Tom XXIII

W internecie-
http://www.pflanzen-im-web.de/pflanzen/pflanzen-suche/Abblaetternder-Staeubling-Lycoperdon-marginatum.php
http://ornitho.uqac.ca/2003/20031003_lycoperdon_marginatum.jpg
http://www.mushroomthejournal.com/stationery/Lycop24.html

 

Opracował: Waldemar