Rhizopogon roseolus Piestrówka różowawa

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów


foto: Ryszard Rutkowski
foto: Ryszard RutkowskiInne grzyby podziemne

Rhizopogon roseolus - Piestrówka różowawa


Opis gatunku:


Foto: Ryszard Rutkowski

 

Opracował: Wiesław Kamiński / Grzybozbieracz