Szyszka i grzyb

<<< Więcej

Szyszka i grzyb

Nadęta siedząc szyszka na wyniosłej sośnie,
Drwiła sobie raz z grzyba, że tak nisko rośnie.

Wiatr wionął, szyszka spadła, i rzekła w pokorze:
"Czem kto wyżej wzniesiony, łatwiej upaść może".

Gdy nas losu igrzysko zrobiło wielkiemi,
Nie gardźmy biednym grzybem rosnącym przy ziemi.

Stanisław Jachowicz