Smolucha pomarszczona Ischnoderma trogii

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Inne grzyby nadrzewne

Owocnik - kapelusz jest brązowawy, matowy, o nieregularnie guzkowatej powierzchni.

Trzon - podobne zabarwiony, nieregularny; długości od kilku do kilkunastu cm.

Występowanie - na korzeniach jodły.

Zastosowanie - niejadalna.

Opr:Zenit
 

Opracował: