Wieloporek gwiaździsty Myriostoma coliforme

Index polski Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

Foto na wwwFoto na wwwFoto na wwwInne gwiazdosze

Wieloporek gwiaździsty Myriostoma coliforme

Inne grzyby pod ochroną w Polsce Grzyb z polskiej   czerwonej listy grzybów


Owocnik- w formie kulistawej główki, o wielu otworkach, wspartej na na kilku podporach i gwiaździstej podstawie. Niedojrzałe owocniki kulistawe, nieco uwypuklone 3-7cm średnicy, brudnoszare do brązowych, z dobrze wykształconym kosmykiem grzybni u podstawy.

Osłona wewnętrzna - kulista lub spłaszczona, średnicy 2-8cm, biaława, z czasem jasnoochrowa do brązowej, z 5-25 wzgórkami, wysokości 0.5 mm.

Zewnęrzna osłona (egzoperydium) - pęka gwiaździście na 6-10 trójkątnych ramion, które są początkowo białawe, potem ciemnieją i stają się żółtawe, ochrowe do brązowych; ramiona rozpostarte poziomo do podgiętych; dojrzałe okazy są duże, osiągają 8-15cm średnicy; wewnętrzna powierzchnia ramion brązowa, pęka na nieregularne łatki i stopniowo odpada pozostawiając wyżłobienia i wnęki.

Gleba - czekoladowobrązowa.

Wysyp zarodników - brązowy.

Występowanie - rzadki, w Polsce pojedyncze stanowiska, wyrasta od lata do jesieni, pojedynczo lub w niewielkich grupach, na odkrytych, ciepłych, nasłonecznionych miejscach, zwykle na lekkim, piaszczystym podłożu.

Zastosowanie - niejadalny.

Uwagi - gatunek w Polsce podlega ochronie

Status na Czerwonej Liście: E - wymierający
foto: linki do strony www.NaHuby.sk...

 

Opracował: Termit / Grzybozbieracz