Trametes pubescens Wrośniak miękkowłosy

Index polski  Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów

<I>Trametes pubescens </I> Wrośniak miękkowłosy<I>Trametes pubescens </I> Wrośniak miękkowłosy<I>Trametes pubescens </I> Wrośniak miękkowłosy<I>Trametes pubescens </I> Wrośniak miękkowłosy<I>Trametes pubescens </I> Wrośniak miękkowłosyInne grzyby nadrzewne 


Tu więcej zdjęć

Grzyb z polskiej   czerwonej listy grzybów

Status na Czerwonej Liście: R - rzadki


Foto: Ryszard Rutkowski, Sensi

 

Opracował: Wiesław Kamiński / Sensi / Grzybozbieracz