Smolucha świerkowa Ischnoderma benzoinum

Index polski  Index łaciński

Galerie obrazkowe grzybów


Ischnoderma benzoinum  -  Smolucha świerkowa
Ischnoderma benzoinum  -  Smolucha świerkowaIschnoderma benzoinum  -  Smolucha świerkowaIschnoderma benzoinum  -  Smolucha świerkowaInne grzyby nadrzewne

Tu więcej zdjęć


Grzyb z polskiej czerwonej listy grzybów

Status na Czerwonej Liście: V - narażony
foto: Zygmunt Augustowski, Anna Hreczka

 

 

Opracował: Wiesław Kamiński / Grzybozbieracz